.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

dimarts, 15 de desembre del 2020

Padrons municipals: Arxiu de Figueres

Durant els mesos de febrer a maig i amb coronavirus de per mig....vaig participar junt amb d'altres restauradores en un projecte de la Rita Udina: uns padrons municipals de l'Arxiu Municipal de Figueres. 

Són dos padrons antics d'uns 100 anys i enquadernats amb uns cartrons que no han aguantat gaire bé el pas del temps. El suport d'aquests documents manuscrits és la pasta de fusta, cosa que precipita un envelliment molt acidificat i esgrogueït.  

Bany dels fifolis. es van fer diversos : un d'ells per desadificar amb Hidròxid Càlcic
Bany dels bifolis. Es van realitzar diversos banys. Un d'ells anb Hidròxid Càlcic.


Els padrons municipals són una documentació molt valuosa pels arxius, ja que dóna la informació dels seus habitants en diferents moments de la història, la seva edad i condició i les seves professions. Són documents molt consultats per la qual cosa els restauradors hem d'intentar que aquests suports tan poc agraïts aguantin la consulta dels usuaris o millor proposar una digitalització dels mateixos.

  Bifolis estesos després del bany

En tot cas, els originals quan cauen a les nostres mans han de passar per un procés de neteja, consolidació i enquadernació (si s'escau...). Els papers estan molt acidificats i trencadissos i cal pujar el pH amb banys i consolidar amb papers japonesos molt prims els fulls per tal de garantir la seva manipulació. Aquests bifolis uns 450 s'han netejat, desadificat amb Hidròxid Càlcic i reaprestat amb Tylose MH300.  La laminació s'ha fet només per una de les cares o les dues ( només si era necessari...) amb un paper Nao d'uns 6 gr./m2, aquest ha aportat al suport la consolidació que li faltava per poder passar les pàgines amb garanties.

                                                         Laminació amb paper japonés Nao de 6 gr./m2