.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Curriculum


Nom: Sandra Vílchez Abós
Telèfon: 676608665
Adreça electrònica: sandravilab75@gmail.com
Taller propi

2006. Formació en Restauració Tèxtil al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa CDMT.

2003. Diplomatura en Conservació i Restauració de document i obra gràfica a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

1999. Llicenciatura en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona. (UAB).
“Onna Kasen”. El proceso de restauración de un libro japonés del s.XIX”.Data tèxtil núm. 29 publicació del CDMT. Novembre 2013.

https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/274609/362855


“La recuperación del patrimonio industrial textil: la conservación de los muestrarios Sala & Badrinas.” Data tèxtil núm. 20 publicació del CDMT. Juliol 2009.


 En la actualitat col·laboro amb diferents institucions (museus, institucions o arxius, ...) fent projectes "in situ" si és necessari i també treballo per compte propi al taller.

La última colaboració durant l'any 2018-2020 ha estat al Museu del Disseny de Barcelona tractant el fons d'Arts Gràfiques en el que un grup de cinc professionals entre restauradors i documentalistes hem  introduit les dades a la base del Museu i adequat les peces dins les reserves millorant aixi la seva conservació futura: s'han netejat, consolidat (si ha estat necessari) gaurda en caixes, àlbums, camises de paper barrera...segons la tipologia de cada peça.

Durant 6 mesos vaig fer una col·laboració al Museu d'Art de Sabadell reorganitzant el fons de peces i el magatzem de peces en tres dimensions, netejant-les i embolcallant-les amb material de conservació. s'han tractat unes 700 peces. També al Museu d'Art de Sabadell en d'altres col·laboracions l'any 2018 i el 2013 he tractat respectivament els 50 Ninots de Xavier Nogués i el fons sobre paper de l'artista Fina Miralles. 

Restauradora col·laboradora al taller del CDMT des del gener de 2010 a finals del 2012 conservant i restaurant peces tèxtils del mateix Museu i d'altres peces externes. Anteriorment, des del 2007 al 2010 conservant fons de mostraris tèxtils del fons del CDMT.

Restauradora de document a l'Arxiu Nacional de Catalunya de l'abril al juliol de 2007 on realitzo treballs de restauració del fons de l'arxiu (documents del Parlament de Catalunya, estabilització i consolidació-reintegració de pergamins, tractament complet a un llibre del 1751 amb tapa de pergamí...).

Restauradora col·laboradora al Museu de la Música de Barcelona (MDMB) de gener a juliol de 2006, conservant i restaurant l'arxiu i el Fons Documental i d'instruments del Museu.

Restauradora per compte propi d'octubre 2004 a desembre de 2005 treballo realitzant diferents tasques de restauracions per a llibreters de vell i antiquaris.

Membre de l'equip de restauració a Restauracions Riu Sec (Sabadell) de juny de 2003 fins octubre de 2004 on realitzo consolidacions, entelat de cartells, restauració de llibres, de gravats...Crec que la formació en el nostre sector professional és clau i per això sempre que tinc oportunitat faig cursos en les dues especialitats a les que em dedico. Si voleu consultar els diferents cursos que he anat fent en aquests anys aquí els teniu:

Cursos