.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Paper

Les alteracions del paper i dels materials que abarquen la restauració de document gràfic poden ser múltiples: En ocasions degudes a causes internes, relacionades amb els propis materials, l'envelliment de les fibres, etc... en d'altres ocasions les causes de deteriorament són externes: atac biològic, inundacions, incendis, l'home...

És en aquestes ocasions en les que els restauradors entrem a valorar l'estat de conservació i pretenem aturar el deteriorament i millorar la vida futura de les peces que així ho requereixen.

Retoc cromàtic amb aquarel·les sobre volum del 1850.

           Obra de Xavier Mariscal del fons del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.


Els procediments més utilitzats en la conservació-restauració de paper són:

1. La desinfecció ( si el material ha estat víctima d'algun atac de microorganismes...)


2. La neteja mecànica que elimina brutícia superficial, taques, o agents nocius d'alteració.

3. La neteja humida ( si és possible perquè ho permeten les tintes...) neteja les fibres en profunditat i aporta en ocasions la humitat i flexibilitat perdudes.

4. El reaprest retorna alguns dels agents encolants perduts amb el bany.

5. La desacidificació garanteix una millor vida lluny de l'acidesa tan perjudicial pels suports.

6. Una bona consolidació garanteix la estabilitat física, i millor manipulació corregint estrips i talls.

7. L'aplanat que es fa només si és necessari i convenient per la obra, corregeix deformacions o plecs.

8. La reintegració de suport i la cromàtica aporten una millor estètica i estabilitat.

9. La protecció amb papers, cartrons i material de conservació garanteixen una manipulació segura de la documentació o obres intervingudes i un millor emmagatzematge.
                                                                                                                                        
Capsa de protecció per uns quaderns d'apunts tèxtils de principis del s.XX.