.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Teixit

Les alteracions que afecten al teixit poden ser múltiples i variades, ja que el teixit és en general un material delicat. Moltes vegades les causes d'alteració són internes, degudes al propi envelliment dels materials, de les fibres, però de vegades també afecten les causes externes com el clima (temperatura i humitat), els incendis, les inundacions i els efectes provocats per l'home.

Si es pretén millorar l'estat de conservació d'una peça cal posar-se en contacte amb un professional de la conservació i la restauració especialitzat en aquests materials per tal que les intervingui i les faci perdurar en el temps i en les millors condicions.


  Gualdrapa de cavall pertanyent al Museu Etnològic de Barcelona. 


Estrips en una peça de seda de principis del s.XX d'un particular.

Armilla del s.XVII pertanyent al fons del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB)
   

 
Els procediments més utilitzats en la restauració de teixit són:

1. La desinfecció si la peça ha patit un atac de microorganismes.
2. La neteja mecànica que extreu la brutícia i els elements nocius que hi ha entre les fibres.
3. La neteja humida, ja sigui en bany per immersió (si ho permeten els tints) o la Humidificació a través de vapor fred, que aporta la flexibilitat i la humitat perduda.
4. L' alineació d'ordit i trama per millorar la estabilitat i la consolidació posterior si és necessària.
5. Una bona consolidació garanteix la estabilitat física i una millor manipulació, rebaixant el perill en estrips o talls.
6. Un suport pla o en 3D garantitza una millor posició de les peces en planeres o en maniquís o suports fets a mida.
             
                                     
 Indumentària de llana del  Museo  del traje del Valle de Ansó